Udskriv Egholt intranet
Egholt
Egholt er akkrediteret
 
 

Værdigrundlag

 

Værdigrundlaget retter sig mod hele organisationen Egholt som en samlet og overordnet forståelse og accept af nogle fælles værdinormer der er omdrejningspunktet for det arbejde der udføres, for det samarbejde der foregår, og for de forventninger bestyrelsen og ledelsen agerer efter. Værdigrundlaget er således en fælles referenceramme for den daglige praksis, for den kompetenceudvikling og læring der finder sted og for det samarbejde, der foregår mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse.

Styrken ved at arbejde værdibaseret på en institution, hvor meget af behandlingsarbejdet foregår relationelt er, at medarbejderne og beboerne har en fælles ledetråd i omgangen og i det samarbejde, de deltager i.

Det forventes således også at medarbejderne, udover at have de nødvendige faglige og personlige kompetencer, accepterer og virker efter organisationens fælles værdigrundlag.
 

Værdigrundlag

Egholt er en behandlingsinstitution, hvor behandlingsarbejdet defineres af den ledelse og de medarbejdere, der er ansat og det samarbejde, der er med kommuner og samarbejdspartnere, samt de beboere, der er på stedet.

Grundlaget for den daglige praksis er baseret på en miljøterapeutisk forståelse og nogle fælles værdier, der er omdrejningspunktet i arbejdet.

Egholt ser sig som en behandlingsinstitution, der på den ene side ønsker at sikre kontinuiteten ved at have rødder i de kristne livsværdier med respekt for udfordringen i ”at møde mennesket hvor det er ” og på den anden side har et syn på fremtidig udvikling, som vi søger at praktisere gennem værdier som:

 • Ligeværdighed – og respekt
  Det betyder, at vi ved at tage udgangspunkt i respekt og ligeværdige relationer mellem beboerne og medarbejderne kan få skabt et samarbejde og et fællesskab, der kan give beboerne en platform for lindring og udvikling
 • Kompetence, engagement og udvikling

  Det betyder, at vi forventer en høj kvalitet i behandlingsarbejdet gennem veluddannede, professionelle og engagerede medarbejdere, der gennem dialog og gode relationer kan understøtte en positiv udvikling
 • Respekt, accept og tolerance
  Det betyder, at vi respekterer det enkelte menneske som det er, at vi accepterer hinanden som vi er og giver et stort frirum til personlig udvikling.
   
 • Troværdighed og loyalitet

  Det betyder, at vi som individ ønsker at stå som troværdige med- og modspillere, der er loyale mod den fælles opgave, vi har på Egholt
   
 • Autenticitet som et personligt udgangspunkt

  Det betyder, at det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i os selv, som vi er og fremstår autentiske i relationer og i samarbejdet
   
 • Åbenhed i samarbejdet

  Det betyder, at vi forventer at udefra kommende samarbejdspartnere oplever Egholt som et sted, hvor man mødes med åbenhed
   
 • Tillid, ansvar og frihed

  Det betyder, at vi har en forventning til hinanden, der baserer sig på tillid og ansvar til den fælles opgave, der dermed også indebærer en stor frihed for den enkelte
   
 • Nærvær og ny inspiration
  Det betyder, at vi vil arbejde systematisk med uderummet for at sikre nærvær, ro, eftertanke, opladning og ny inspiration ind i vores dagligdag


Egholt ønsker at fremstå som en dynamisk og udviklingsorienteret behandlingsinstitution, der med en klar og synlig historik er klar til at tage imod fremtidige udfordringer i et tæt, åbent og tillidsfuldt samarbejde. 
Margueritten er hos Egholt symbolet på de forskellige værdier, der samlet set danner en sammenhængende og helhedsorienteret indsats

Margueritten som symbolet på de forskellige værdier, der samlet set danner en sammenhængende og helhedsorienteret indsats

 

Værdigrundlaget er revideret på et fælles medarbejdermøde i oktober 2010, gjort endeligt på bestyrelsesmøde juni 2012 og evalueret på bestyrelsesseminar d. 21. januar 2013.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies