Udskriv Egholt intranet
Egholt
Egholt er akkrediteret
 
 

 

Bestyrelsen

 

Egfond ledes af en selvsupplerende bestyrelse bestående af 6 personer, hvoraf en udpeges blandt de ansatte medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for to år ad gangen.
Der afholdes årsmøde 1 gang årligt,  inden udgangen af maj måned.

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Peter Walsøe

Formand. Uddannet merkonom i organisation samt salg og markedsføring. Peter har desuden en bred erfaring i bestyrelser og i ungdomsarbejde.

 
Susanne Kaufmann, bestyrelsesmedlem, Egholt

Susanne Kaufmann

Næstformand. Susanne er virksomhedskonsulent og organisationsudvikler.

 

 

Thea Hass

Thea er cand.jur., fhv. kommunaldirektør og nationalchef for Ungdommens Røde Kors, nu direktør for Spejderne.

 

Jesper Pedersen

Jesper er administrativ overlæge i Region Sjællands afdeling for Børne- og Ungepsykiatri.

 

Kenn Vagn Thomsen

Kenn er chefkonsulent og rådgiver for offentlige og private virksomheder samt fhv. koncerndirektør i en kommune.

 

Chris Højbjerg Hansen

Medarbejder-valgt bestyrelsesmedlem og bygningsansvarlig på Egholt. Medlem siden 2017.

 

Revisor:
 

Ole Nørrelund Hansen

fra RSM Plus, Vordingborg

revisor for Egfond siden 2003

 

Hans Linnet

Medarbejder-valgt bestyrelsesmedlem og miljøeterapeut på Egholt. Medlem siden 2019.

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies