Udskriv Egholt intranet
Egholt
Egholt er akkrediteret
 
 

 

Bestyrelsen

 

Egfond ledes af en selvsupplerende bestyrelse bestående af 6 personer, hvoraf en udpeges blandt de ansatte medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for to år ad gangen.
Der afholdes årsmøde 1 gang årligt,  inden udgangen af maj måned.

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Peter Walsøe

Formand.

Bestyrelsesmedlem siden 2009.

 

Annemarie Nørhave

Næstformand. Bestyrelsesmedlem siden 2009.

 

Thea Hass

 

Bestyrelsesmedlem siden 2011

 

Ida Misfelt

Bestyrelsesmedlem som medarbejderrepræsentant siden 2009.

 
Susanne Kaufmann, bestyrelsesmedlem, Egholt

Susanne Kaufmann

Bestyrelsesmedlem siden 2012

 

 

Revisor:
 

Ole Nørrelund Hansen

fra RSM Plus, Vordingborg

revisor for Egfond siden 2003